Transmission Technic

Automatické převodovky

...

Transmission Technic Service
Křeslická 1
101 00 Praha 10
info@transmission-technic.cz

Veškeré informace jsme
ochotni sdělit na níže
uvedeném telefoním čísle:

tel: 728 676 923

Panetová převodovka


Planetova prevodovka

Planetová převodovka je tvořena centrálním kolem, satelity, unašečem satelitů a korunovým kolem. Centrální kolo, korunové kolo a unašeč satelitů mají společnou osu. Satelity jsou uloženy na unašeči a jsou v záběru v centrálním i korunovém kole. Spojením více planetových převodů dostaneme vícestupňovou planetovou převodovku.

Výhody
  • oproti klasickým převodovkám má menší rozměry
  • jednodušší řazení díky kolům ve stálém záběru
  • větší životnost než kola v klasické převodovce
  • snadné dosažení velkého převodového poměru vzhledem k rozměrům

Nevýhody
  • dražší výroba oproti klasickým převodovkám
  • složitější než klasická převodovka

Převodový poměr počet zubů uvnitř otvoru + počet zubů pastorku : počet zubů na pastorku "planety" = malá ozubená kola slouží pouze pro přenos rotačního pohybu a na převodový poměr nemají vliv

Princip činnosti
Planetova prevodovka
Všechna kola jsou ve stálém záběru a stále se otáčí, čímž přes satelity přenáší kroutící moment z centrálního kola na kolo korunové nebo naopak (podle toho, na které kolo kroutící moment vstupuje a z kterého jej odebíráme). Rychlostní stupně se řadí zabrzděním nebo odbrzděním některé části převodovky. K brzdění jednotlivých částí se používají především lamelové spojky.

Převod do pomala
Pokud kroutící moment přivádíme na centrální kolo, bude korunové kolo zabrzděno. Poté se budou satelity odvalovat po vnitřním ozubení stojícího korunového kola a kroutící moment můžeme odebírat z unašeče satelitů.

Přímý záběr
Pro přímý záběr musí být všechna kola spojena. Poté se satelity nebudou odvalovat a fungují pouze jako jakési spojky mezi centrálním a korunovým kolem.

Zpětný chod
Pokud je kroutící moment přiváděn na centrální kolo, musíme pro získání zpětného chodu zabrzdit unašeč satelitů. Satelity mění smysl otáčení a korunové kolo se otáčí opačně než kolo centrální.