Transmission Technic

Automatické převodovky

...

Transmission Technic Service
Křeslická 1
101 00 Praha 10
info@transmission-technic.cz

Veškeré informace jsme
ochotni sdělit na níže
uvedeném telefoním čísle:

tel: 728 676 923

Automatická převodovka


Automobilní automatická převodovka je zařízení, které má v automobilu 3 hlavní funkce:

 • Znásobit a přenést točivý moment od spalovacího motoru ke kolům.
 • Zajistit rozjezd vozidla bez ovládání spojky, pouhým zmáčknutím plynu.
 • Vhodně zvolit a zařadit potřebný převodový stupeň.

Většina automatických převodovek dále umožňuje zajistit vozdlo proti pohybu parkovací západkou. Ta je aktivována zařazením polohy P na volící páce v kabině řidiče.

Prevodovka
Druhy automatických převodovek
Existují 4 hlavní druhy automatických převodovek:

 • Hydrodynamická převodovka s hydrodynamickým měničem. Tento druh převodovek je považován za standardní, klasickou automatickou převodovku, ostatní druhy se mu snaží svým chováním přiblížit.
 • Dvojspojková převodovka. Volkswagen Group ji prodává pod obchodním názvem DSG.
 • Automatizovaná převodovka. Což je z hlediska funkce normální manuální převodovka, ve které automatika zajišťuje ovládání spojky a přeřazování. Její základní nevýhodou je, že neumožňuje řazení za tahu.
 • Variátor. Tento druh převodovek je zcela samostatnou kapitolou. Zatím co všechny předešlé druhy mají, stejně jako manuální převodovka, několik převodových stupňů, které převodovka samočinně řadí, variátor umožňuje plynulou změnu převodového poměru. I když se vyskytuje, v automobilní praxi není příliš rozšířen.

Ovládání automatické převodovky

Ovladani
Řidič při rozjíždění nepotřebuje ovládat spojku (automobily s automatickou převodovkou nejsou vybaveny pedálem spojky). Většina automatických převodovek se ovládá volící pákou (viz obr.). Její polohy jsou obvykle:
 • D - Drive - jízda vpřed
 • R - Reverse - jízda vzad (zpátečka)
 • N - Neutrál - při normální jízdě není nutno používat, používá se k vyřazení převodovky z činnosti například při stání v koloně se zapnutým motorem, umožňuje zatažení ruční brzdy a uvolnění pedálu brzdy.
 • P - Park - parkovací poloha, zařazení parkovací západky.
 • manuální řazení - u různých převodovek je řešeno různě, umožňuje sekvenční řazení převodových stupňů pro jízdu vpřed podle volby řidiče.

Na páce je tlačítko, které je potřeba zmáčknout při některých změnách polohy páky. Zabraňuje se tak neúmyslným změnám, které mohou být pro převodovku fatální. Například zařazení zpátečky ve vysoké rychlosti.

Jízda s automatickou převodovkou

 • Některé vozy je možno nastartovat, jen pokud je poloha volící páky nastavená na P.
 • U některých vozů nelze po nastartování volící páku přesunout z polohy P, pokud není současně zmáčknut pedál brzdy.
 • U automatických převodovek po zařazení jiné polohy než P nebo N dochází k plazivému pohybu vozu - na rovině se vůz sám pomalu rozjede a pohybuje se vpřed přibližně rychlostí chůze, bez toho, že by řidič přidal plyn. Proto je nutné, pokud chceme skutečně stát (např. v zácpě nebo na křižovatce), neustále držet stlačený pedál brzdy.

Kickdown mód

Při potřebě prudkého zrychlení vozidla, například při předjíždění, přichází u automatické převodovky ke slovu tzv. "Kickdown efekt". Ten je vyvolán stlačením pedálu plynu zcela na podlahu, kdy je podřazen nižší převodový stupeň (například ze čtvrtého stupně na třetí). Vozidlo pak prudce zrychluje.

Vývoj

Klasické mechanické řazení s řadicí pákou a nutností citlivě ovládat spojkový pedál u mnoha vozidel nevyhovoval. Byla žádána převodovka, která bude fungovat samočinně. První krok ve vývoji učinil německý inženýr Hermann Föttinger, který vynalezl hydrodynamický měnič, základ hydrodynamické automatické převodovky. V USA se v osobních automobilech se tento druh rozšířil od padesátých let. Řidiči v USA dnes využívají převážně auta s automatickou převodovkou. V Evropě mají osobní automobily převážně normální manuální převodovky. Automatické převodovky se však od sedmdesátých let ve velké míře uplatňují u městských autobusů, hasičů, autojeřábů, popelářských vozů a u motorových vozů na železnici. V posledních cca. 10-20 letech jsou však hydromechanické převodovky stále častěji nahrazovány zejména dvojspojkovými převodovkami (DSG) a v menší míře též automatizovanými převodovkami. Ačkoliv principy těchto převodovek jsou známy velmi dlouho, konstrukčně jsou jednodušší a výrobně lacinější, jsou na rozdíl od hydromechanické převodovky náročnější na řízení, takže jejich rozšíření do normálních vozů bylo umožněno až s příchodem elektronických řídících jednotek (počítačů).