Transmission Technic

Automatické převodovky

...

Transmission Technic Service
Křeslická 1
101 00 Praha 10
info@transmission-technic.cz

Veškeré informace jsme
ochotni sdělit na níže
uvedeném telefoním čísle:

tel: 728 676 923

Hydrodynamický měnič


Menic
Hydrodynamický měnič momentu (zkráceně nazýván Měnič momentu) je zařízení umožňující přenos kroutícího momentu mezi hřídeli s různými otáčkami. Využívá přitom proudění kapaliny uvnitř měniče, při rozdílu úhlových rychlostí dochází k násobení momentu. Zjednodušením měniče vznikne hydraulická spojka, která není schopná moment zvyšovat.

Menic

Menic

Vznik a vývoj

Hydrodynamický měnič je vynálezem německého profesora, Dr.-Ing. Hermanna Föttingera. Vynález byl patentován 24. 6. 1905 u císařského patentového úřadu pod č. 221422. Prvně byl "Föttingerův transformátor", jak se tehdy měnič nazýval, použit v roce 1909 na remorkéru "Föttinger Transformator" s pohonem parní turbínou. Druhou lodí s hydrodynamickým měničem byla výletní námořní loď "Königin Luise" spuštěná na vodu 8. 5. 1913. Tato loď byla o rok později potopena při kladení min u ústí Temže britským křižníkem.

V roce 1930 započala Föttingerova spolupráce s Flugbahn-Gesselschaft na rekonstrukci kolejového zeppelina na pohon s hydrodynamickým přenosem výkonu. Koncem roku 1932 bylo první kolejové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu připraveno ke zkouškám. Mezitím, v roce 1931, předvedl Föttinger upravený automobil Mercedes 8/38 opatřený hydrodynamickým měničem. V roce 1936 byly hydrodynamické měniče úspěšně použity na dvou motorových jednotkách Leipzig.

Popis
Momentový měnič násobí kroutící moment motoru a předává vyrovnaný a spojitý výkon na hnací nápravu vozidla. Měnič je složen z následujících čtyř částí:
  • Čerpadlo-vstupní prvek poháněný přímo od motoru
  • Turbína-výstupní prvek hydraulicky poháněný čerpadlem
  • Stator–reakční prvek (násobič momentu)
  • Spojka blokování měniče – mechanicky spojuje čerpadlo s turbínou. Není pricipiálně nutná, jejím účelem je zvýšit účinnost přenosu výkonu a u některých konstrukcí, zejména u drážních vozidel, není použita.
Vnější plášť měniče mívá tvar podobný anuloidu. Je svařen ze dvou polovin. Kliková hřídel motoru je pevně spojena s vnějším pláštěm a lopatky čerpadla jsou k němu zevnitř pevně připevněny.(Buď přivařeny nebo připájeny) Měnič je nerozebíratelný-po svaření dvou polovin vnějšího pláště nelze ostatní díly (stator,turbínu i blokovací spojku) vyjmout.